Читаоци

четвртак, 17. новембар 2011.

Nacrti za ideju GetocentrizmaNAČELA GETOCENTRIZMA


Ovo su neki osnovni stavovi Getocentričnog pogleda na svet.

Getocentričan pogled na svet bi trebao da bude pogled na svet svake mlade osobe ili osobe koja je došla u ozbiljan kontakt sa bilo kojom varijacijom hip-hop kulture, ma gde na planeti.


For real, it's just slang rap democracy
Here's the policy, slide off the ring, plus the Wallabees
1. Getocentrizam je pogled na svet iz perspektive čoveka iz kraja.
Običnog čoveka koji ili radi i pomalo zarađuje, ili je u „sivoj zoni“ i zarađuje malo više. Uglavnom se odnosi na ljude koji potiču iz siromašnih, radničkih sredina  izolovanih na osnovu društveno-ekonomskog statusa.

2. Getocentrizam je pogled na svet koji prihvata kulturu ove sredine.
Ova kultura je uglavnom marginalizovana vrednosno, iako nužno ne mora da bude marginalizovana faktički. To znači da u medijima možete imati žestoku rotaciju „muzike običnih ljudi“ u odnosu na, recimo, klasiku - a da pritom „stručna javnost“ žestoko osporava ili ukida bilo kakav značaj kulturi i zabavi ovih slojeva društva.

3. Getocentrizam nema poverenja u državnu pravnu i političku strukturu, jer zna da je ona tu samo da bi se masa ljudi držala van dometa bitnih društvenih osovina.

4. Getocentrizam misli da bi ljudi trebali da život drže u svojim rukama.
Stoga, getocentrizam ne osuđuje kriminal i „ilegalne aktivnosti“ na način na koji to čine ljudi koji su van tog celog okruženja unutar kojeg dolazi do proizvodnje motiva za ilegalnu aktivnost.

5. Getocentrizam prepoznaje motiv individue da se izdigne iznad sivila i uniformnosti ovako nameštenog društva. Zato getocentrizam ne osuđuje drečavu odeću, ekstravaganciju, niti bilo kakav vid ekscesnog ponašanja. Getocentrizam želi da transformiše načela „poželjnog ukusa“.

6. Getocentrizam pokušava da preuzme „sistem“ prihvatajući doslovno pravila savremenog kapitalizma da vrediš onoliko koliko imaš. U tako postavljenom sistemu stvari, osuđivati kriminalitet kao sredstvo postizanja cilja je čisto licemerje. Takođe, getocentrizam ne pokušava da igra na kartu "davno izgubjenih vrednosti" u vremenu prestiža, moći, novca i džipova. Kome se ne đa, nek ide u planinu.

7. Getocentrizam ne osuđuje upotrebu droga jer veruje da je svaka individua sposobna da u svoje ime donese odluku, svesna svih posledica bilo kakve odluke. Getocentrizam ne popuje i ne morališe, iako svestan mogućih štetnih posledica. Svet u kome živimo je svet koji iziskuje neki oblik rizičnog ponašanja.

8. Getocentrizam ne bi trebao da operiše pojmom „nacije“.
To da smo svi mi Srbi, Hrvati, Amerikanci, Nemci, Kinezi – nije bitno u odnosu na to kako ko od nas živi, kako razmišlja, šta mu se sviđa. Getocentrizam ne diže zidove između krajeva, već ih spaja na osnovu sličnosti ciljeva i razmišljanja. To što sam ja Srbin, naprimer, me nimalo ne čini sličnim Miroslavu Miškoviću ili Aleksandru Vučiću. Naprotiv, dele nas ogromne provalije. Samim tim, naši pogledi na svet i razmišljanja se duboko razilaze u odnosu na nekog državljanina recimo Obale Slonovače koji živi i misli slično kao i ja, Srbin. Nije o tome odakle si, već gde si – a to gde si zavisi od visine mesečnih primanja, 90% vremena.

9. Getocentrizam ne barata sa religijom jer u raju je lepo, al u paklu je ekipa. Getocentrizam je za ovozemaljski život i ovozemaljska zadovoljstva, jer druga nisu potvrđena do sada.

10. Getocentrizam ne gaji strog seksualni moral. Ljudi trebaju da rade ono što ih loži sve dok dva ili više partnera dobrovoljno pristaju na to. Ukoliko nema prinude bilo kog tipa, nema nikakvog prava ni na osudu. Ne treba nikad zaboraviti da je i drkanje nekad bilo smrtni greh. A kamoli svršavanje po faci i rasipanje nečega što je moglo biti dete.

11. Getocentrizam je spreman da ženama koje ne glume gospođice iz mamine dnevne sobe pruži ravnopravan status sa ostatkom čopora. To se isto odnosi na gospodinčiće iz tatinih dnevnih soba.

12. Getocentrizam je suprotstavljen ideji plaćene profesionalne službe ljudi kojima je država dala mandat da nose oružje i zastrašivanjem održavaju „red“. Getocentrizam smatra da su ljudi u stanju da se samoorganizuju u slučaju narušavanja sopstvene bezbednosti ili svog vlasništva.

13. Getocentrizam je za to da se ima dosta novca i da se živi što je moguće kvalitetnije. Bez tenzije, bez suprotstavljenosti i bez nasilja. Opet, na nasilje se ne gleda kao na neku nužno negativnu društvenu pojavu nad kojom se diže moralna panika. Nasilja uvek ima gde ima društvenih napetosti, a društvenih napetosti ima svuda gde većina ljudi biva potiskivana i potkradana.

14. Getocentrizam je za to da cveta hiljadu cvetova i da svako ima priliku da se omasti, bez toga da bude žrtva tuđeg plana, uglavnom plana političara.

15. Getocentrizam je za ukidanje strogih zatvorskih kazni (posebno za imovinske delikte) i vampirskih uslova u zatvorskim jedinicama.

16. Getocentrizam je za punu zaposlenost i besplatno pravo na zdravstvenu zaštitu što je moguće bliže lokaciji stanovanja.
  
17. Getocentrizam je za decu.

18. Getocentrizam se zalaže za zlatne helikoptere, kvalitetnu odeću, brz internet i jak dizajn interijera.

19. Getocentrizam podržava Južni Vetar.

20. Getocentrizam smatra da je jezik samo jedan dijalekt, koji slučajem istorijskih okolnosti ima državu (vojsku) iza sebe. Getocentrizam na jezik gleda kao na živu formu koja se stalno menja. Pojmovi pismeno/nepismeno, kao i svako akademsko normativizovanje i usmeravanje jezika, getocentrizam vidi kao teznju da se ostvari i reprodukuje jedinstvo nacije, odnosno da se ostvari interes bogate manjine. Getocentrizam apsolutno podrzava svaki jezički eksperiment, grešku, omašku, namernu ili nenamernu, dok god je poruka jasno prenesena onom kome je poslata.
Speak with criminal slang, begin like a violin--End like Leviathan, it's deep well let me try again.


8 коментара:

lou benny је рекао...

MY 9 GOEZ POP!

BorchaOneLove је рекао...

Nažalost, ovde je ipak izneta jedna utopistička ideja getoncetrizma. Drugim rečima, pogled na geto od strane osobe sa perspektivom da jednog dana napusti taj isti geto.

I još nešto: "Getocentričan pogled na svet bi trebao da bude pogled na svet..." ""Ljudi trebaju da rade ono što ih loži sve dok dva ili više partnera dobrovoljno pristaju na to..." Nepismeno, pa čak i za jedan getocentrični blog. Glagol "treba" se ne menja po licima, i postoji isključivo u oblicima treba (da) i trebalo (bi).

Анониман је рекао...

ne seri nindza

BorchaOneLove је рекао...

Srao ja ne srao, sad si naučio kako se koristi glagol treba, tebra.

IRL је рекао...

evo mali doprinos novoj geto politickoj misli

20. Getocentrizam smatra da je jezik samo jedan dijalekt, koji slucajem istorijskih okolnosti ima drzavu (vojsku) iza sebe. Getocentrizam na jezik gleda kao na zivu formu koja se stalno menja. Pojmovi pismeno/nepismeno, kao i svako akademsko normativizovanje i usmeravanje jezika, getocentrizam vidi kao teznju da se ostvari i reprodukuje jedinstvo nacije, odnosno da se ostvari interes bogate manjine.
Getocentrizam apsolutno podrzava svaki jezicki eksperiment, gresku, omasku, namernu ili nenamernu, dok god je poruka jasno prenesena onom kome je poslata.

Napucavanje Pajsera 24/7 је рекао...

u matori, hvala.

BorchaOneLove је рекао...

Gistro, zahvaljuješ se samom sebi

Napucavanje Pajsera 24/7 је рекао...

hahahha